Tipps für das Suchen von Wörtern
im MAXI-Wörterbuch
Rumänisch-Deutsch / Deutsch-Rumänisch

Aufgrund des Lautwandels im Rumänischen kann es durchaus sein, dass Sie bestimmte Wörter in unserem Wörterbuch nicht oder nicht sofort finden.
Im Folgenden verweisen wir auf wichtige Lautwandlungsmöglichkeiten, die Ihnen u. U. doch den Weg zum Stichwort zeigen.
Wir haben zwar sehr viele durch Lautwandel veränderte Formen aufgenommen, aber doch bei weitem nicht von allen Wörtern.

Mitunter haben wir typische Endsilben angegeben,
bei denen der betr. Lautwandel auftritt.

 

1. Lautwandel bei Konsonanten     (wenn in der Folgesilbe e oder i; beim Gerundium auch â)
möglicher Lautwandel Stichwort mit Lautwandel
d / zbeim Gerundium:
brad
invalid
verde

a deschide
a cădea
brazi
invalizi
verzi

deschizând
căzând
s / ş decis
gras
rus
decişi
graşi
ruşi
st / şt

-ist  
îngust

artist
dentist
înguşti

artişti
dentişti
str / ştr

astru
albastru
al nostru
aştri
albaştri
ai noştri
sc / şt-esc
broască
moluscă
eu cunosc

românesc
broaşte
moluşte
tu cunoşti

româneşti
şc / şt

cuşcă
puşcă
eu muşc
cuşti
puşti
tu muşti
t / ţ atent
frate
pilot
atenţi
fraţi
piloţi
z / j cneaz
obraz
viteaz
cneji
obraji
viteji
l / 0  (d. h. das l fällt aus) cal
cale
moale
cai
căi
moi
n / 0  (d. h. das n fällt aus) eu pun
eu rămân
eu vin
tu pui
tu rămâi
tu vii
     

copac
eu fac
mic, mică
copaci
a face, tu faci
mici
dungă
larg, largă
eu trag
dungi
largi
a trage, tu tragi

 Wenn dieser Lautwandel vor e und i nicht stattfinden soll, muss statt c ch bzw. statt g gh geschrieben werden.

 kein Lautwandel a debloca, deblocat
 a cataloga, catalogat
deblochez; deblochează
cataloghez, cataloghează
     

2. Lautwandel bei Vokalen und Diphthongen

möglicher Lautwandel Stichwort mit Lautwandel
a / ă                                                            -are / -ări                                                    


-ate / -ăţi                                                    
carne
gară
ţară

lucrare
mâncare

cetate
diversitate
cărnuri
gări
ţări

lucrări
mâncări

cetăţi
diversităţi
a / e   (wenn in der Folgesilbe e oder i)    fată
faţă
masă
fete
feţe
mese
ă / e   (wenn in der Folgesilbe e oder i)    capăt
măr
număr
capete
mere
numere
â / i   (wenn in der Folgesilbe e oder i)     cuvânt
vână
cuvinte
vine
e / ea   (wenn in der Folgesilbe ă)           

-esc                                                              
eu chem
negru
românesc
el cheamă
neagră
românească
ea / e   (wenn in der Folgesilbe i oder e)


-eală                                                             
-ean                                                              
dimineaţă
geaman

greşeală
armean
dimineţi
gemeni, gemene

greşeli
armene, armeni
 ia / ie    (wenn in der Folgesilbe ă oder i) iarbă
piatră
viaţă
ierburi
pietre
vieţi
 ie / ia    (wenn in der Folgesilbe ă)            biet
fiert
eu iert
biată
fiartă
el iartă
   o / oa    (wenn in der Folgesilbe ă oder e)  

-on
-or
-os
mort

avion
motor
frumos
moartă, moarte

avioane
motoare
frumoasă, frumoase
      oa / o   (in der Folgesilbe wird ă oder e zu i) boală
floare
soare
boli
flori
sori
o / u (betontes o wird zu un betontem u)     soră
eu rog
surori
noi rugăm
 u / o   (unbetontes u wird zu betontem o)   a juca
a muri
a se scula
eu joc
 eu mor
mă scol
u / oa (unbetontes u wird zu betontem oa
      vor ă oder e in der Folgesilbe)
a durea
a se putea
doare
se poate